Culture Walk 1

Lilltorget
Åbo
Den första Culture Walk-vandringen leder till området kring Lilltorget, där man åtminstone bör besöka Åbo stadsbibliotek och Helige Andes kapell. Även statyn Mötet i Åbo 1812 på Aura ås strand har en intressant bakgrundshistoria.

1. Åbo stadsbibliotek

Åbo stadsbibliotek skänktes ursprungligen till åboborna av Fredrik Von Rettig, född i Gävle och inflytelserik affärsman i Åbo sedan år 1867. På första våningen fanns det ett folkbibliotek avsett för arbetare och andra våningen inhyste ett stadsbibliotek avsett för de bildade. År 1912 förenades dessa bibliotek till Åbo stadsbibliotek i sin nuvarande form. Enligt personalen på biblioteket ser man ibland ett spöke som cirkulerar mellan böckerna och ställer dem iordning. Kan det vara en före detta bibliotekarie som är hängiven sitt jobb och inte har kunnat lämna sin gamla arbetsplats ens efter döden?

På Lilltorget framför biblioteksbyggnaden står Lejonfontänen, som skänktes till Åbo av Gustaf Albert Petrelius donationsfond år 1924. Fontänen är ritad av Gunnar Finne och Armas Lindgren och temat för den anpassades till den unga republikens profil. Lejonet på statyn symboliserar det finska folket och sjöhästarna och snäckorna påminner om Åbos betydelse i relation till havet.

  • Gör så här: Dyk ner i böckerna och skaffa dig bildning. Glöm inte att hålla ordning på hyllorna så att spöket får ro.

2. Helige Andes kapell

Helige Andes kapell ligger i källaren i Julins kvarter och har byggts i anslutning till ruinerna av Kyrkan av den Helige Ande. På platsen för kapellet låg från 1390-talet ett helgeandshus, som drevs av organisationen den helige Andes hospital, där man vårdade fattiga, sjuka och gamla. Organisationen och därigenom även husets verksamhet i Sveriges rike lades ned efter reformationen på 1500-talet. Senare ville kung Johan II bygga en kyrka på tomten åt den finskspråkiga befolkningen i Åbo.

Byggnadsarbetena bromsade in på grund av brist på pengar och byggnaden förstördes slutligen i en brand på 1600-talet. Kyrkan skådade återigen dagens ljus när ruinerna och tillhörande begravningsplats påträffades under arkeologiska utgrävningar år 1986. Ett kapell byggdes i ruinerna, där de 650 avlidna som tagits upp i utgrävningarna begravdes på nytt. Arkitekten Benito Casagrande har varit en central figur i återuppbyggnaden av kapellet.

  • Gör så här: Avsätt tid för ett besök i Helige Andes kapell och njut av en stunds tystnad under stadens vimmel.

3. Statyn Mötet i Åbo 1812

Ryska Andrei Kovaltchuks staty Mötet i Åbo 1812 ligger vid Aura ås strand framför den forna landshövdingens tjänstebostad. På statyn visas hur Rysslands kejsare Alexander I och Sveriges kronprins Karl XIV Johan möttes i Åbo år 1812. Sveriges kronprins Karl Johan och hans följe slog sig ner för att bosätta sig i landshövdingens hus, där man även höll förhandlingar. På mötet kom man överens om Sveriges och Rysslands gemensamma insatser mot Napoleon, och försäkrade sig om att en återerövring av Finland från Ryssland inte längre var i Sveriges intresse. Till mötets 200-årsjubileums ära gjorde den ryska skulptören Andrei Kovaltchuk en staty som har stått vid Aura ås strand i Åbo sedan 2012.

  • Gör så här: Föreställ dig att du är med på Aleksander I och Karls Johans möte. Vilken förhandlingspose skulle du inta?