Culture Walk 4

Centrum
Åbo
Lyckohäst, väggmuraler och Biblioteksbron – Åbo centrum är fullt av konst i olika former. Culture Walks fjärde etapp tar besökaren till konstens värld i stadens centrum.

1. Lyckohästen

Lider du av olycka eller behöver du bara lite tur? Då ska du prova lyckohästen! Enligt sägnen om statyn betyder det nämligen tur att ta på hästen. Denna staty, som står på gågatan Universitetsgatan, restes ursprungligen år 2005. Statyn utsattes dock för skadegörelse, men sattes återigen tillbaka på sin nuvarande plats år 2007, efter att konstruktionen förstärkts.

Konstnären Rafael Saifulins verk har dekorerats med mynt, medaljer och andra dekorationer från olika länder. Det är andra delen i Saifulins serie med statyer på temat Lycka. Historien bakom lyckostatyerna innehåller sorgliga inslag. De har nämligen skapats till Saifulins frus minne och som symboler för kärlek och mänsklighet. Konstnären ville genom sina verk då och då sprida en strimma av lycka bland människor. Rafael Saifulin är född år 1952 i Samaraområdet i Ryssland. Han har studerat i S:t Petersburg och bor numera i Kisko i Egentliga Finland.

  • Gör så här: Gå och rör vid Lyckohästen. På nära håll ser du även hur ytan består av en otalig massa små detaljer.

2. Harvest – skörden och Åbo smitta

2016, året för 70-årsjubileet för ungdomsarbetet i Åbo stad, uppenbarade sig fem nya väggmålningar på olika håll i staden. Gatukonst har dock förekommit i stadsbilden i Åbo redan innan dess. En känd väggmålning som är lätt att urskilja är verket Harvest (Skörd) på väggen på Eriksgatan 7, som var ett verk som målades av den spanska konstnären Aryz som en del av den internationella Eurocultured-festivalen år 2012 . Målningen är lätt att upptäcka när man svänger in på Eriksgatan från Lönnrotsparken.

Kvarteret där målningen sitter är också ett utmärkt exempel på den så kallade ”Åbo smitta”,  där det gamla och historiskt värdefulla byggnadsbeståndet utan eftertanke revs ur vägen för moderna elementhus. Det har gett upphov till en ställvis visuellt mycket blandad stadsbild, utan någon stilmässig harmoni.

  • Gör så här: Leta efter byggnader runtomkring målningen, som representerar olika tidsperioder.

3. Ålandskap från Aboa Vetus och Biblioteksbron

Biblioteksbron, som förbinder museet Aboa Vetus & Ars Nova och Stadsbiblioteket, öppnades för lätt trafik år 2013. Bron är även en intressant plats utsiktmässigt, för från den har man en bra vy över Aura å, både till väster och öster. Från andra sidan, där museet Aboa Vetus ligger, sträcker sig utsikten ända till Åbo slott i klart väder. Ålandskapet som breder ut sig från båda sidor av bron ger en snabb vy över hela stadens väsen, där både gammalt och nytt samsas sida vid sida i många historiska lager. Idag är stranden vid ån i synnerhet på sommaren även en mötesplats för stadsborna och en skådeplats för många olika evenemang.

  • Gör så här: Ta en bild på dig själv i ålandskapet i Åbo.