Gamla Stortorgets gallerier

Gamla Stortorget
20101 Åbo
Gallerierna i den historiska miljön vid Gamla Stortorget har variationsrika och intressanta tillfälliga utställningar.

Vid Gamla Rådhuset finns Galleri Grå som fokuserar på mediekonst och Gamla Rådhusets galleri, och i Brinkalahuset finns Brinkala galleri.