Huvudfesten för reformationens märkesår firas den 5 november i Åbo.

Temat för dagen är "Tillsammans – Reformationen 500 år". Dagen inleds klockan 10 med en TV-sänd jubileumsgudstjänst i Åbo domkyrka. Den tvåspråkiga mässan förrättas av ärkebiskop Kari Mäkinen med assistenter. Publiken ombeds vara på plats senast klockan 9.45.

Programmet fortsätter klockan 15 med evenemanget Tillsammans – Reformationen 500 år på Logomo (Repslagaregatan 14, 20100 Åbo). ”Hur skulle vår värld se ut om tidsmaskinen tog oss femhundra år framåt i tiden? Det är det som händer Mikael Agricolas familj i Logomo i Åbo. Då får de veta hur handlingar och ord från hundratals år tillbaka i tiden ännu idag påverkar finländarnas liv”. Med de här orden beskriver manusförfattaren Tytti Issakainen det vi kommer att få uppleva i Logomo.

Reformationens märkesår avslutas med musik, dans, bilder och berättelser. På scenen medverkar bland andra Mikaveli, Olivia Amupala, Marzi Nyman, Pekka Simojoki, Anna-Mari Kaskinen och Jaakko Löytty samt dansgruppen Xaris.

Publiken har fritt inträde till festen.

Anmälningar (sidan på finska): www.reformaatio2017.fi

Evenemanget i Facebook (på finska).