Försvarsmakten övar lokalförsvar i Åbo och närliggande kommuner 10–14.9.2018. Under övningen Syystammi-Höstek 18 synas trupperna i stadskärnan.

I Åbo övas det bland annat kring statens ämbetshus, på Åbo flygplats, i studentbyn och universitetets campusområde samt Skanssi. Därtill sträcker övningen sig till Kustö, Nådendals hamn, Reso och områden i Merimasku och Rimito. På övningsområdena kommer Försvarsmaktens och övriga myndigheters fordon och personal att synas mera än vanligt.

Under övningen försöker man minimera olägenheter och störningar för utomstående. Exempelvis fordonstrafiken kommer inte att begränsas och ammunition används inte i närheten av bosättningen.

I övningen i Åboregionen deltar ca 600 beväringar, reservister och Försvarsmaktens personal, tillsammans med personal från olika myndigheter och samarbetspartner.

Målsättningen är att utveckla de lokala truppernas beredskap och ledarförmåga samt förbättra beväringarnas, reservisternas och personalens kunnande i de lokala truppernas uppgifter. Utöver de militära målsättningarna övas även utvecklingen av samarbetet mellan olika myndigheter och samarbetspartner.

I övningen deltar Försvarsmakten, Västra Finlands sjöbevakningssektion, Tullen, Sydvästra Finlands polisinrättning, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Egentliga Finlands räddningsverk samt Åbo stad och dess affärsverk.

Övningen Syystammi-Höstek 18 är en av Arméns sex lokala försvarsövningar som ordnas samtidigt runt Finland.

Det är möjligt all följa övningen via Arméns och Björneborgs brigads sociala medier med hashtaggar: #syystammi18, #porpr och #paikallispuolustus.