Årets unga konstnär J. A . Juvani för till sin utställning ONE MAN SHOW nya verk, varav största delen har blivit färdiga under år 2018. Utställningen är en del av en trilogi, av vilken man på sommaren kunde se den första delen WITH ALL MY LOVE på Tammerfors konstmuseum.

ONE MAN SHOW

  • 14.9–2.12.2018
  • Aboa Vetus & Ars Nova

Hur klarar man sig i livet om man inte växer upp från pojke till man på ett sådant sätt att man passar in i formen för den vita heteromannen? J. A. Juvanis utställning ONE MAN SHOW granskar mansidealet på 2000-talet. Konstnären strävar i utställningens verk till att ifrågasätta, bryta ner och förändra synen på maskuliniteten. Hans arbetsredskap är drag- och queer-estetiken, humorn och feminismen. I utställningens verk återkommer bland annat den neongula färgen i varselkläderna som är bekant från industrin och byggarbetsplatserna, och som konstnären för sin del har hittat ett mer passande bruk för.

Utställningen innehåller fotografiverk, video, ljudverk och installationer. J. A. Juvani står ofta själv modell i sina verk och hans poseringar är som små, noggrant förberedda performanser. Verken speglar konstnärens egna erfarenheter av att inte kunna anpassa sig till den genusroll man blivit anvisad.

 J. A. Juvani tvekar inte att överskrida invanda gränser när han behandlar olika slags tabun. Han sätter i sina verk sig själv och sin kropp på spel, som naken och utan att be om ursäkt. Juvanis konst är politisk på ett oförbehållsamt och ostyrigt sätt och utan att skämmas. Hans okonventionella bilder behandlar genus och sexualitet genom att bryta mot regler och på ett humoristiskt sätt. Verkens provocerande lekfullhet får en att skratta, men bakom komedin hittar man ställningstaganden till allvarliga ämnen.

Ett av utställningens nyckelord är toxisk maskulinitet. Med det menas en begränsande uppfattning om manligheten, enligt vilken den definieras av trots, hårdhet och våld. Den toxiska, det vill säga ”giftiga” maskuliniteten uppfostrar pojkarna till män vars manlighet krossas av känslighet och av att de ger uttryck för känslor. Den uppehåller en sinnebild av hurdan en ”verklig man” borde vara och stärker genusrollerna genom att tvinga männen in i en snäv och ensidig roll.

– Komedin är mitt käraste instrument. När skrattet slutar, måste du tänka på vad jag verkligen försöker säga. Jag litar på det att mina vitsar blir föråldrade. Jag hoppas att din upplevelse inte lättar ditt sinne, och att den inte lämnar dig ifred, säger J. A. Juvani.

J. A. Juvani (f. 1988 Övertorneå) har avlagt YH-examen i bildkonst på Tammerfors yrkeshögskola (2013) och magisterexamen i bildkonst på Konstuniversitetets Bildkonstakademi (2015). Han bor och arbetar i Helsingfors. Han är den 34:e i ordningen som belönats som Årets unga konstnär. Till priset hör ett stipendium, utställningar i Tammerfors konstmuseum och Aboa Vetus & Ars Nova samt en utställningspublikation. Priset beviljas årligen av Tammerfors konstmuseum.

Foto: Jari Nieminen