Bokningsvillkor

Avtalsvillkor har förhandlats fram av Resebyråbranschens Förbund i Finland rf och konsumentombudsmannen. Villkoren tillämpas på avtal som slutits 1.7.2018 eller senare. Villkoren har satts upp med beaktande av direktivet om paketresor och sammanlänkade researrangemang (EU 2015/2302) och de tvingande bestämmelserna i lagen om kombinerade resetjänster (901/2017/www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901).

GRUPPRESEPAKET, GUIDNING OCH TRANSPORT KAN BESTÄLLAS AV VISIT TURKU ENDERA GENOM ATT RINGA ELLER SKICKA E-POST TILL ADRESSEN
SALES@VISITTURKU.FI. FÖR BOKNINGEN BEHÖVER VI ALLTID GRUPPENS NAMN, FAKTURERINGSADRESS (REDAN I SAMBAND MED BOKNINGEN), ANTALET
DELTAGARE SAMT ÖNSKAT UTFÄRDSDATUM OCH KLOCKSLAG. OM NI INTE HITTAR ETT LÄMPLIGT PAKET BLAND DE FÄRDIGA UTFÄRDSPAKETEN, PLANERAR
VI OCKSÅ RUNDTURER ENLIGT ERA EGNA ÖNSKEMÅL. FÖRUTOM GRUPPRESEPAKETEN ORDNAR VI OCKSÅ ENBART GUIDNING TILL OLIKA BESÖKSMÅL.

PRISER
Paketpriserna är personpriser för vuxna under vardagar. För priser för barn, vänligen ta kontakt med Visit Turkus försaljning. I skolutflykterna priser gäller för eleverna. Söndagar och helgdagar gäller högre  priser. Chaufför ingår alltid (vid en viss g ruppstorlek ingår även reseledare), I vårt paketpris ingår de tjänster som nämns i paketet – vanligen guidning, inträdesavgifter och eventuellt lunch. Priserna inkluderar inte busseller andra transporter (med undantag för kryssningspaketen). I priset ingår provision, socialskyddskostnader samt mervärdesskatt i enlighet med 80§ i lagen om marginalbeskattning. Priserna anges i euro. Visit Turkus förbehåller sig rätten till prisändringar. I guideprovisionerna ingår socialskyddsavgift, mervärdesskatt 24 % och byråarvode. Vi följer de allmänna villkoren för paketresor.


BOKNINGSBEKRÄFTELSE
En skriftlig bokningsbekräftelse för bokningen skickas alltid till kunden per e-post eller post. Det lönar sig att läsa igenom bokningsbekräftelsen, så att datum och klockslag motsvarar vad vi kommit överens om  er telefon eller e-post. Det lönar sig att ta med bokningsbekräftelsen på utfärden. Vår guide har en egen kopia av bokningsbekräftelsen. Bokningen faktureras alltid i efterhand. Bokningsbekräftelsen är inte en  faktura utan fakturan skickas efter er utfärd till den faktureringsadress ni uppgett. Även e-fakturering är möjlig. Om matservering ingår i utfärdspaketet, bör eventuella födoämnesallergier uppges på förhand för Visit Turku så fort som möjligt, helst redan i samband med bokningen.

ÄNDRINGAR
Bokningen faktureras enligt hur många personer som bokats. Ändringar i antalet personer ska göras senast 48 timmar före tidpunkten för bokningen mellan måndag och fredag kl. 9 – 15 till V isit Turkus  gruppförsäljning. Om antalet personer överstiger det bekräftade antalet, faktureras enligt gruppens verkliga antal personer. Om ett redan överenskommet datum för en gruppresa ändras, uppbär vi 10 € i ändrin gsavgift.

AVBOKNINGAR
Alla avbokningar och ändringar ska göras omgående och skriftligen (per e-post eller fax) till Visit Turkus försäljningstjänst mellan måndag och fr edag före kl. 15.00. En avbokning eller ändring är i kraft från och med den tidpunkt då försäljningstjänsten bekräftat att avbokningen eller ändringen mottagits.

Bokning av guide
En bokning som endast omfattar en guide kan avbokas kostnadsfritt 48 timmar före guidningen, mellan måndag och fredag kl. 9.00–15.00. Om guidningen avbokas senare än 48 timmar före guidningen uppbär vi en minimiavgift. Om guidebokningen inte avbokas men guidningen av en eller annan anlednin g inte blir av (no show), uppbär vi hela guideprise t som avgift.

Gruppresepaket
Gruppresepaket bör avbokas mellan måndag och fredag kl. 9.00 – 15.00. F ör avbokning av gruppresepaket uppbär vi alltid en a vbokningsavgift på 30 €. Om gruppresepaketet omfattar matservering eller transport ska avbokningen göras senast 10 dagar före resan. Paket som innehåller logi, kryssning eller program ska avbokas senast 30 dagar före resan. Kunden får mer ingående information om  avbokningsvillkoren för logi, kryssning eller program i samband med bok - ningsbekräftelsen. Om resepaketet avbokas senare än 10/30 dagar före resan uppbär vi hela paketpriset som avbokningsavgift.
Om gruppresepaketet/guidningen inte avbokas men resan av en eller annan anlednin g inte blir av (no show) uppbär vi hela guidepriset/paketpriset.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.