Föri

Åbo
Föri (jfr. färja på svenska) är en färja för fotgängare och cyklister som började trafikera över Aura å för över hundra år sedan, 1904.

Åbobornas älskade orange färja åker nonstop fram och tillbaka över Aura å cirka en halv kilometer från den sista bron mot åmynningen.
 
Föri korsar Aura å på cirka en och en halv minut och åker tillbaka när passagerarna bytts mot nya. Passa på och gör en gratis "kryssning"!

Föri trafikerar mellan Tjärhovsgatan (östra sidan) och Wächtergränd (västra sidan) även vintertid om isförhållandena tillåter.