Tilastot

Syyskuun tilastoista

Rekisteröidyt yöpymiset nousivat Turussa 25 % ja Varsinais-Suomessa 21 % viime vuodesta. Ulkomaisten yöpymisten määrä kasvoi Turussa 72 % ollen 26 500, joka vastaa 30 % kaupungin rekisteröidyistä yöpymisistä. Koko Varsinais-Suomessa ulkomaiset yöpymiset kasvoivat 60 % (osuus 23 %). Täyttöaste oli Turussa 74 % ja koko Varsinais-Suomessa 60 %. Merkittävän yöpymismäärän kasvun lisäksi myös huonehinnat nousivat noin 3 % vuoden 2022 tasosta, majoitusmyynti kasvoi 1,4 MEUR ja kokonaiskannattavuus parani. Varsinais-Suomen markkinaosuus kaikista Suomen rekisteröidyistä yöpymisistä oli 6,6 % (+1,1 prosenttiyksikköä). Vuoden alusta majoitustilastoissa ollaan viime vuotta edellä, niin yöpymisissä kuin kannattavuudessakin.

Rekisteröityjen yöpymisten vahva kasvu selittyy ainakin osittain Meyerin telakan uuden aluksen valmistumiseen liittyvällä työmatkustuksella. Kansainvälisten yöpymisten tarkoitus jakautui viime vuoden syyskuussa työ- ja vapaa-aikaan noin 50-50, kun tänä vuonna jako oli 68-32 joka tarkoitti yli 10 000 yöpymisen nousua ulkomaisten työmatkoilla.

Turun lentoasemalla oli yhteensä 21 t. matkustajaa, joka on 65% enemmän kuin syyskuussa 2022. Vuoden 2019 matkustajamääristä jäädään edelleen noin puolella. 

Turun Sataman matkustajamäärä oli 162 t. joka oli -12 % vähemmän kuin viime vuoden syyskuussa.

Lounaistiedon tilastot
Matkailun edistämiskeskuksen tilastot (visitfinland.fi)

Tilastot Turku

Ladataan

Tilastot Varsinais-Suomi

Ladataan