Vastuullisuus

Visit Turku pyrkii omalla toiminnallaan ja esimerkillään kannustamaan yhteistyöyrityksiään kehittämään omaa toimintaansa kestävän matkailun sertifioinnin saavuttamiseksi. Matkailukohteena Turulle on ensisijaisen tärkeää, että alueen yritykset ovat sertifioitu vastuullisiksi toimijoiksi.

Alueorganisaationa Visit Turku vahvistaa markkinointiviestinnällä alueen vetovoimaisuutta vastuullisuusasioissa sekä tarjoamalla vastuullisesti tuotettuja matka- ja retkipaketteja.

Vastuullisuus on matkakohteelle ja alan yrityksille kilpailuvaltti. Tulevaisuudessa vain vastuulliset matkailuyritykset pysyvät mukana kilpailussa, sillä matkailijat ja yhteistyökumppanit suosivat vastuullisia kohteita. Vastuullisuus ei ole yritykselle vain taakka, vaan myös hieno mahdollisuus tuottaa uusia palveluja ja uutta liiketoimintaa.

Visit Turulla on myös tärkeä kannustajan rooli, koska organisaatio toimii läheisessä yhteistyössä alueen matkailuyritysten kanssa. Saaristo- ja kulttuurikaupunki Turku voi olla aidosti vastuullinen matkakohde vain siten, että paikalliset matkailualan yritykset lähtevät mukaan yhteiselle vastuullisuuden kehityspolulle.

Vastuullinen matkailu on toimintaa, joka on ekologisesti, taloudellisesti, sosiokulttuurisesti ja eettisesti kestävää. Käytännössä vastuullisuus voi näkyä esimerkiksi matkailuyrityksen pyrkimyksenä vähentää ruokahävikkiä tai paikallisen kulttuuriperinnön vaalimisena. Vastuullisuus on matkailualan ja matkailijoiden yhteinen asia.

Tälle sivustolle kootaan tietoa Turun matkailun kestävän kehityksen toimista sekä vinkkejä siitä, miten jokainen meistä voi vaikuttaa omilla toimillaan ja auttaa rakentamaan vastuullista matkailukohdetta. 

Ekosydän viestii vastuullisista palveluista

Vihreä Ekosydän on Visit Turun omistama uusi vastuullisuusmerkki. Merkki kertoo yhteistyökumppaniemme vastuullisesti tuotetuista retkistä/paketeista/tuotteista/palveluista, jotka ovat myyntipalvelumme välityksessä. Merkin löydät vastuullisesti tuotettujen retkien yhteydestä.

Kriteerit

  1. Yrityksellä on vastuullisen matkailun sertifikaatti tai se on hakemassa sertifikaattia.
  2. Yritys on saanut Visit Finlandin STF-merkin tai on lähtenyt mukaan STF-ohjelmaan. 
  3. Yritys on sitoutunut kestävän matkailun valtakunnallisiin periaatteisiin.
  4. Vastuullinen toiminta/palvelu on muulla tavoin todennettavissa (mm. kävelykierrokset).
  5. Tuote tai palvelu voi olla moninainen, kunhan jokaisessa osiossa on mietitty vastuullisuutta (mm. paikallisten tuottajien/palveluiden käyttö, lähiruoka, ekologisuus).

Clean&Safe Turku – terveysturvallinen matkailukohde

Clean&Safe Turku -sivustolla kerrotaan terveysturvallisesta Turusta. Sivustolle kootaan matkailijoille ja kaupunkilaisille kaikki tarvittava tieto siitä, miten Turussa yritykset ja eri toimijat ovat sitoutuneet Clean&Safe Turku -toimintamalliin. Clean&Safe Turku kokoaa yhteen kaikki jo käytetyt suositukset, viranomaismääräykset ja sertifikaatit, joita matkailu- ja tapahtuma-ala noudattavat. Clean&Safe-sanapari on käytössä kansainvälisesti useissa kaupungeissa kautta maailman, joten se alkaa olla myös matkailijoille tuttu. Tutustu Turun Clean&Safe-sivustoon!

Clean&Safe Turku -sivusto

Visit Finlandin kestävän matkailun periaatteet

Tutustu myös Visit Finlandin kestävän matkailun periaatteisiin, jotka viitoittavat tietä kestävämmälle matkailu-Suomelle.

Kestävän matkailun periaatteet

Kiinnostuitko vastuullisuudesta?

Jos sinulla on kysyttävää vastuullisuustoimista tai siitä, miten voisit itse lähteä toteuttamaan vastuullisuutta toiminnassasi, ole meihin yhteydessä. Autamme mielellämme kaikessa, missä voimme ja ohjaamme eteenpäin oikeiden tahojen suuntaan.

Kehitysjohtaja, Visit Turku Archipelago
Anne Muurinen
anne.muurinen@visitturkuarchipelago.fi

Kansainvälisen markkinoinnin päällikkö, Visit Turku
Lotta Bäck
lotta.back@turku.fi