Käyttöehdot yleisön tuottamalle sisällölle

Miten esittelisit Turkua vierailijoille? Auta meitä näyttämään Turun seudun parhaat puolet antamalla meille lupa käyttää Instagram-kuvaasi Turun matkailumarkkinoinnissa.

Kysymme Instagramissa käyttöoikeuksia kuviin, jotka meidän näkökulmastamme auttaisivat Turun parhaiden puolien esittelemistä matkailijoille. Kuvia ei käytetä minkään tietyn yrityksen mainostamiseen ja sinulla on aina oikeus poistaa Visit Turulle jo kerran myöntämäsi käyttöoikeus kuvan käyttöön ja tallentamiseen. Luethan tämän sivun käyttöoikeusohjeistuksen kokonaan läpi, jos olet epävarma siitä, haluatko antaa kuvasi käyttöömme.

Käyttöehdot

Visit Turku kerää yleisön kuvia esitelläkseen Turkua matkailijoille sekä paikallisten että alueella vierailevien näkökulmasta. Kuvia käytetään vain niissä yhteyksissä, joissa Turun seutua esitellään matkailukohteena yleisellä tasolla. Kuvia ei käytetä yksittäisten yritysten tai tuotteiden mainostamiseen, esimerkiksi kuvituskuvina verkkokauppatuotteissa. Visit Turku pyrkii viestimään positiivista kaupunkikuvaa, joka omalta osaltaan auttaa alueen matkailua ja hyödyttää näin paikallisia matkailualalla toimijoita. Antamalla oikeuden käyttää kuvaasi olet mukana auttamassa meitä tässä työssä alueemme hyväksi.

Visit Turulla tarkoitetaan näissä käyttöehdoissa Turun kaupungin matkailutoimistoa ja Turku Touring Oy:tä, joka toimii matkailutoimiston myynnin teknisenä ja vastuullisena osapuolena.

Kuvien tarkoitus

Kuvia käytetään vain Visit Turun digitaalisissa kanavissa. Kuvia ei käytetä yksittäisten tuotteiden markkinointiin. Visit Turku ei myy eikä muulla tavoin luovuta kuvia kolmannen osapuolen käyttöön, lukuun ottamatta niitä yhteistyökumppaneita (esimerkiksi mainostoimisto), jotka Visit Turun puolesta ja toimeksiannosta hoitavat Visit Turun viestintää alla luetelluissa kanavissa.

Kanavat

Kuvia voidaan käyttää Visit Turun digitaalisissa kanavissa, joita tällä hetkellä ovat verkkosivut visitturku.fi sekä Visit Turun sosiaalisen median kanavat; Facebook, Instagram, Twitter ja Pinterest. Kuvia voidaan hyödyntää myös Visit Turun mahdollisissa uusissa, vastaavanlaisissa digitaalisissa kanavissa, jotka ajavat samaa asiaa kuin jo olemassa olevat kanavat.

Käyttöoikeuden voimassaoloaika

Visit Turku voi käyttää kuvia edellä mainitulla tavalla ilman aikarajoitusta.

Kuvien kreditointi

Kuvan käytön yhteydessä mainitaan aina Instagram-tili, josta kuva on saatu (esimerkiksi @visitturku).
Kuvien muokkaaminen:

Visit Turku pidättää oikeuden kuvien muokkaamiseen, esimerkiksi värien korjaamiseen ja kuvan rajaamiseen, käyttötarkoitusta vastaavalla tavalla. Kuvien aiheen manipulointi/muokkaaminen ei ole sallittua.

Kuvien tallennus ja käsittely

Kuvat tallennetaan Visit Turun sisäiseen kuvapankkiin, johon pääsevät käsiksi vain Visit Turun omat työntekijät. Kuvapankin alustan tarjoaa palvelu nimeltä CrowdRiff. CrowdRiffin omat käyttöehdot pääset lukemaan sivun lopusta (sivu on englanniksi).

Nämä käyttöehdot eivät millään tavalla rajoita kuvan lähettäjän oikeuksia käyttää kuvaa omiin tarkoituksiin ja omissa kanavissa.

Kuvan käytöstä ei makseta kuvan lähettäjälle korvausta.

Jos kuvan lähettäjä haluaa peruuttaa kuvankäyttöoikeuden, pyyntö on lähetettävä Visit Turulle sähköpostitse osoitteeseen info@visitturkuarchipelago.fi. Pyynnössä on määriteltävä, mistä kuvasta on kyse, tai kyseinen kuva on liitettävä pyynnön liitteeksi. Pyynnössä tulee lisäksi mainita kuvan lähettäjän Instagram-tili, nimi ja sähköpostiosoite.

Terms and conditions for the use of crowdsourced images

CrowdRiff: Terms of Service